Thông tin phí dịch vụ của hệ thống test365

  • Tạo tài khoản miễn phí.
  • Lưu trữ câu hỏi miễn phí
  • Dùng thử miễn phí.
  • Không tính phí bài test khi không có người làm
  • Cam kết không tăng phí dịch vụ đối với tài khoản đã đăng ký.
  • Phí dịch vụ: chỉ 1.000 đồng/bài test được làm
  • Nạp tiền dễ dàng: SMS, thẻ điện thoại, giao dịch ngân hàng