Đề nghị quư vị đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi tiến hành đăng kư tài khoản truy cập, sử dụng tất cả hoặc một phần của Hệ thống trắc nghiệm online Test365 (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO) cung cấp để khai thác Hệ thống. Bạn chấp thuận và đồng ư bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ư với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui ḷng không đăng kư tài khoản truy cập, sử dụng Hệ thống.

 

1. Cập nhật Thoả thuận:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi NEO, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://test365.vn/dieu-khoan.html Phiên bản cập nhật sẽ sửa đổi hoặc thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Giới Thiệu Về Hệ thống Test365

Test365 là hệ thống cung cấp dịch vụ thi trắc nghiệm trực tuyến dành cho các tổ chức/cá nhân, được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây theo mô h́nh SaaS.

Doanh nghiệp sử dụng Test365 để lưu trữ câu hỏi nghiệp vụ chuyên môn phục vụ đào tạo nhân viên, tổ chức các kỳ thi đánh giá qua h́nh thức trắc nghiệm

 

3. Quyền Sở Hữu Hệ thống

Hệ thống này được phát triển và sở hữu bởi NEO, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Hệ thống (bao gồm nhưng không giới hạn mă nguồn, h́nh ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Hệ thống; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Hệ thống) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi NEO và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc h́nh thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ư và cho phép bằng văn bản của NEO.

 Các nội dung do khách hàng/người sử dụng Hệ thống đưa lên bao gồm các Chuyên mục, Ngân hàng câu hỏi, thông tin học viên/nhân viên/thí sinh, các thông báo không thuộc quyền sở hữu của NEO.

4. Tài Khoản

Để sử dụng Hệ thống bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của NEO, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đă đăng kư, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

Bạn có quyền sử dụng Hệ thống và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ư bằng văn bản của NEO.

 

5. Xử Lư Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, NEO có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, NEO và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

6. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Thu thập thông tin khách hàng để có thể chăm sóc khách hàng, nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất.
b) Phạm vi sử dụng thông tin: Sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp có thông báo về dịch vụ, chăm sóc khách hàng, xử lư sự cố, hỗ trợ khách hàng… Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, không tiết lộ với bên thứ 3 khi không có sự đồng ư của khách hàng
c) Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi khách hàng không sử dụng dịch vụ nữa, và hủy đăng kư dịch vụ.
d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Chỉ bộ phận hỗ trợ khách hàng của dịch vụ Test365 mới được sử dụng thông tin cá nhân, hoặc cơ quan pháp luật có thẩm quyền yêu cầu.
đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lư thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu
dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lư thông tin liên quan đến cá nhân ḿnh: Công ty NEO, Tầng 2, ṭa CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu Giấy Hà nội
e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của ḿnh trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Khách hàng tự vào hệ thống và cập nhật thông tin bằng chức năng chỉnh sửa thông tin cá nhân của hệ thống dịch vụ.
f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đă thông báo: Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm nếu sử dụng sai mục đích hoặc vi pham các vấn đề về thông tin cá nhân của khách hàng trước khách hàng và cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

7. Phí Và Các Khoản Thu

Phí dịch vụ được niêm yết công khai trên Website Hệ thống. Phí dịch vụ sẽ được áp dụng cho bạn ngay tại thời điểm bạn đăng kư tài khoản đăng nhập và không thay đổi trong suốt quá tŕnh bạn sử dụng Hệ thống.

Tăng phí: Trong quá tŕnh khai thác, NEO có thể tăng phí dịch vụ nhưng chỉ áp dụng với các tài khoản được tạo ra sau thời điểm phí thay đổi.

8. Liên Lạc Với Chúng Tôi

- Điện thoại: 1900561548

- Địa chỉ email support@test365.vn

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông (NEO)

- Địa chỉ: Tầng 2, ṭa CT2 Tràng An Complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Nghĩa đô, Cầu Giấy Hà nội

 

Trân trọng cảm ơn bạn đă sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.